IRIS

Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych to zespół ekspertów, zapaleńców i społeczników. Nasze doświadczenie i wiedza wzajemnie się wspierają i uzupełniają, co jest gwarancją specjalistycznego i szerokiego pola widzenia. Aktywnie działamy w obszarze szkoleń, doradztwa, prowadzenia badań, przygotowywania analiz i ekspertyz, tworzenia strategii oraz przeprowadzania konsultacji. Członkowie naszego zespołu pracują zarówno z mieszkańcami, przedsiębiorstwami, samorządami, osobami indywidualnymi. Lubimy i dążymy do budowania relacji, w których wszyscy znajdują dla siebie korzyść.

„Maluszki zaopiekowane!”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Kazma. Emilia Szypryt.

Czas trwania projektu: 01.02.2017 - 31.12.2019 r.

Celem projektu Celem projektu jest włączenie zawodowe przez udzielenie wsparcia osobom wracającym po okresie wczesnego wychowywania dziecka do lat 3 do aktywności zawodowej. Wsparcie skierowane jest do 2 grup: 10 osób pracujących (przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) oraz 20 osób nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym przebywających na urlopach wychowawczych). Wsparcie jest skierowane do osób zamieszkujących woj.kujawsko - pomorskie zgodnie z Kodeksem Cywilnym, które z racji trudności w zapewnieniu opieki nad dzieckiem nie wracają na rynek pracy. Wsparcie będzie obejmowało: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy dla osób nieaktywnych zawodowo oraz dotacje służące sfinansowaniu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3, w wysokości między 600,00 - 800,00 (w zależności od przyjętej formy opieki) przez maksymalnie 12 miesięcy, w jednej z wybranych przez rodzica formie w terminie do 31.12.2019r.

Wartość projektu wynosi: 383 000,00 zł z czego 325 550,00 zł to wkład Unii Europejskiej.

Wsparcie jest skierowane dla mam/rodziców dzieci do lat 3 a dokładniej z projektu mogą korzystać:

W ramach projektu można otrzymać:

Rekrutacja (I tura) trwa od 9 lutego do 28 lutego 2018 r.
Rekrutacja uzupełniająca (wyłącznie do Grupy II) od 6 marca 2018 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Zasady uzyskiwania wsparcia i formularz rekrutacyjny do pobrania.
REKRUTACJA DO CAŁEGO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Lista miejsc w całym projekcie została wyczerpana i w związku z tym nie zostaną uruchomione kolejne tury rekrutacji.

„Maluszki zaopiekowane w Toruniu!”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z:

Czas trwania projektu: 01.02.2017 - 30.06.2018 r.

Celem projektu jest włączenie do aktywności zawodowej 17 osób (kobiet) z obszaru Miasta Torunia wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 poprzez sfinansowanie kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem oraz objęcie wsparciem aktywizacyjnym/szkoleniowym 10 osób w terminie do 30.06.2018 r.

Efekty projektu to: powrót do aktywności zawodowej 7 kobiet po okresie urlopu macierzyńskiego oraz podjęcie aktywności zawodowej przez min. 5 kobiet nieaktywnych zawodowo.

Wartość projektu wynosi: 228 500,00 zł, z czego 194 225,00 to wkład Unii Europejskiej.

Wsparcie jest skierowane dla mam/rodziców dzieci do lat 3 a dokładniej z projektu mogą korzystać:

W ramach projektu można otrzymać:

BIZNES

Dla współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej to nie gotówka jest główną walutą. Stają się nią: rzetelna i dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa informacja, proste rozwiązania oraz krótki czas wdrożenia tych rozwiązań. Ważne jest by myśleć o przyszłości firmy, ale także usprawniać teraźniejszość. Istotne to jest szczególnie dla przedsiębiorstw rozwijających się. Sami działamy zgodnie z tym podejściem i wspieramy przedsiębiorstwa doradczo, informacyjne, szkoleniowo. Pomagamy: szukać rozwiązań, źródeł finansowania, ograniczać koszty, wyręczać w czynnościach niezwiązanych z podstawową działalnością. Jesteśmy w biznesie, wyrastamy z biznesu, czujemy biznes.

SAMORZąD

Dbanie o lokalne społeczności, tworzenie lepszych warunków do życia, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy, działanie na rzecz edukacji to obszary w jakich jesteśmy partnerem dla samorządów. Kapitał jaki wnosimy do współpracy z samorządami to nasze zaangażowanie oraz specjalistyczna wiedza w powiązaniu z kreatywnością i rozwiązaniami biznesowymi. Pomagamy samorządom w konsultowaniu rozwiązań ze społecznością lokalną, wdrażaniu nowych przedsięwzięć, projektowaniu zmian, programów, strategii, planów rewitalizacji, pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami na rozwój samorządów.

SPOłECZEńSTWO

Działania na rzecz społeczeństwa są dla nas punktem wyjścia do współpracy z biznesem, organizacjami pozarządowymi, samorządem. Dążenie do rozpoznawania potrzeb społecznych, przewidywania trendów i zjawisk, podejmowanie działań skierowanych do poszczególnych grup społecznych to zagadnienia przekrojowe jakie przewijają się w naszych przedsięwzięciach. Dbanie o poprawę jakości życia mieszkańców staje się celem zarówno samorządów, organizacji pozarządowych oraz coraz częściej biznesu. W naszych działaniach badamy potrzeby społeczne, projektujemy rozwiązania zwiększające spójność społeczną, działany na rzecz aktywizacji społecznej, kulturowej i obywatelskiej.

BADANIA

Zrozumienie, poznanie zjawiska, pozyskanie wiedzy wymaga badań i analiz. W gąszczu informacji wyselekcjonowanie tych istotnych, dotarcie do tych nieuchwytnych lub ukrytych, zweryfikowanie ich wzajemnych korelacji, ocena wpływu tych informacji na dane zjawisko - to wszystko decyduje o trafności badania, a co za tym idzie adekwatności podjętych decyzji. Prowadzimy badania ilościowe, jakościowe, przeprowadzamy analizy oraz weryfikujemy skuteczność już podjętych działań. Pomagamy biznesowi i samorządom w uchwyceniu istoty zagadnienia oraz pozyskaniu informacji zwrotnej na temat realizowanych działań.

WIEDZA

By podejmować dobre i trafne decyzje, ograniczać ryzyko działań, usprawniać i budować jakość potrzebna jest informacja i dogłębna wiedza o przedmiocie zmiany. To właśnie wiedza jest kluczem do projektowania, wdrażania i zarządzania zmianą. Gromadzimy wiedzę i informacje, pozyskujemy je, prowadzimy badania, analizy, które pozwalają tworzyć strategie, plany działania i rozwoju. Upowszechniamy wiedzę przez konferencje, szkolenia, publikacje, informatory. Dążymy do pozyskiwania wiedzy i dbamy o to by nasi partnerzy także z niej korzystali w realizacji swoich celów.

Kontakt

ul. Warszawska 8/8
87-100 Toruń

e-mail: biuro@iris.org.pl

NIP 9562302892
REGON 341412655
KRS 0000456833